Trocha statistiky o oddíle
(údaje jsou k roku 2010 k 30. výročí oddílu)
 

Oddílem za 30 let existence prošlo kolem 244 členů, z toho 96 jich bylo členy oddílu déle než 3 roky, výjimkou nejsou členové oddílu, kteří v oddíle strávili déle než 5 let.

Celkem bylo uspořádáno

Na výletech a dalších akcích oddíl navštívil celkem 464 zajímavých míst v České republice.

  • 145 jednodenních výletů
  • 96 vícedenních výletů
  • 51 účastí na obvodních a republikových akcích
  • 21 účastí na turistických dálkových pochodech
  • 6 výletů za hranice – 2 do Rakouska (Salzburg) a 4 do Německa (2x Bautzen, Zittau, Zwiesel)
  • 18 návštěv kina
  • 1 návštěva cirkusu
  • téměř už nespočetné množství návštěv hradů, zámků, muzeí, výstav atd.

            Podařilo se dochovat všechny oddílové kroniky, které jsou trvale uloženy v klubovně oddílu a je možné kdykoliv do nich nahlédnout (jenom je nelze z klubovny odnášet).

            V klubovně jsou rovněž uchovány i alba fotografií z letních táborů, diapozitivy a videofilmy z táborů i dalších akcí. Videofilmy si lze vypůjčit i domů.

            V archívu v klubovně jsou uschovány i rekvizity k různým celotáborovým hrám (korouhve, husitské zbraně a štíty, meče, diplomy, medaile, bodovací tabulky – mapy aj.), táborové noviny, některé výrobky (odlitky stop, „pravěké“ sošky a totemy, „auto“ z krabic aj.) a mnoho dalších předmětů, připomínající co všechno už oddíl prožil.

TOPlist
aktualizováno: 07.12.2019 21:42:31