Turistický oddíl Orion
 

Podmínky pro členství v oddíle

 • Odevzdat vyplněnou přihlášku – registrační list Pionýra z.s. - 93. pionýrská skupina Orion
 • Zaplatit každoročně členské příspěvky
 • Účast na činnosti oddílu Orion – pravidelné schůzky či na nabídkových akcích (víkendové akce)

 

Nabízíme

 • Pravidelné schůzky oddílu v pondělí od 16.00 hod. vě ul. Kpt.Stránského 994, Černý Most, na schůzkách různé hry, plnění turistických disciplín (mapa, uzly, šifry, poznávání přírody, památek aj.) 
 • Každý měsíc jednodenní nebo vícedenní výlety – na výletech samostatné vaření (i na ohništi), turistické disciplíny poznávání kulturních a přírodních památek po celé republice, hry, sport
 • Účast na republikových soutěžích a akcích („Uzlařská regata“, „Tábornická stezka“, „Republikový sraz“ aj.)
 • Zimní tábory o vánočních a jarních prázdninách na horách – pro členy levnější než pro ostatní děti
 • Letní stanový tábor v červenci a putovní tábor – pro členy levnější než pro ostatní děti
 • Plnění oddílových odznaků (Turista, Táborník, Stopař, Lovec, Botanik, Lékař, Pomalý hlemýžď ), možnost získání čestných oddílových odznaků a odznaku 100 jarních kilometrů
 • Oddílový zpravodaj Orioňáček s informacemi o činnosti (připravované akce a vyhodnocení uskutečněných akcí), rébusy, doplňovačky, turistické okénko, zajímavosti aj.
 • Oddílový kalendář na příslušný rok s termíny jednotlivých akcí
 • Zapůjčení sportovního a turistického vybavení v průběhu roku zdarma
 • Pojištění účastníků na činnosti oddílu v rámci celostátní pojistky sdružení Pionýr


Co je to Pionýr ?!

Pionýr z.s.(zapsaný spolek) je demokratická, samostatná, dobrovolná, nezisková organizace dětí, mládeže a dospělých, zabývající se mimo jiné osvětovou, kulturně-výchovnou a charitativní činností. Je nezávislá na politických stranách, hnutích a ideálech.

93. pionýrská skupina Orion je pobočný spolek Pionýra z.s. 

(Statut Pionýra z.s.)

Sedmero ideálů člena Pionýra z.s.
1. Poznání - poznej sám sebe, objevuj krásu, osvoj si vědění, znalosti a dovednosti
2.
Pravda - konej a hraj čestně, chraň pravdu a dané slovo, buď upřímný a spravedlivý
3.
Pomoc - pomáhej bezbranným a slabším nezištně
4.
Příroda - poznávej krásu a tajemství přírody, chraň přírodu a žij v souladu s přírodou
5.
Přátelství - poznávej a přemýšlej o názorech druhých, chraň přátelství, dopřej sluchu druhým, buď ohleduplný a kamarádský
6.
Paměť - chraň památky minulosti, poznávej dějiny lidstva a svého národa
7.
Překonání - překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky, nauč se ovládat sám sebe, buď tělesně zdatný, budˇ statečný ve slovech i činech, překonávej překážky

  

Co se v oddíle boduje a za kolik

(tento systém funguje v oddíle už řadu let a plně se osvědčil)

 

1. účast na akcích oddílu

* schůzka                                  5 bodů

            * půldenní akce v týdnu              10 bodů

            * jednodenní výlet                      15 bodů

            * třídenní výlet                           30 bodů

            * čtyřdenní akce                        40 bodů

* pětidenní akce                        50 bodů

za účast na akcích o vánočních, jarních a velikonočních prázdninách se body nepřidělují

 

2. splnění oddílových odznaků

            * šedý stupeň                           80 bodů

            * zlatý (žlutý) stupeň               100 bodů

 

3. soutěže v oddíle - schůzka

            * vítězství ve hře, soutěži            5 bodů

            * oddílový rekord v uzlování         5 bodů

            + další body podle situace a her (zejména v turistických disciplínách

 

4. republikové soutěže (uzly atd.)

            * umístění v soutěži – 1. místo   15 bodů

                                        2.-3. místo   10 bodů

                                        4.-6. místo     5 bodů

5. další body

*      naučit kamaráda vázat řadu uzlů                    30 bodů

*      nováček uvázal řadu do 1 min.                       30 bodů

*      práce pro oddíl                                               podle situace

       

6. jednodenní výlety a vícedenní akce

   (včetně bodů   z vánočních, jarních a velikonočních prázdnin)

body získané na těchto akcích se započítávají v plné výši do oddílového bodování (hodnotí se pomoc v kuchyni, při úklidu objektu, soutěže, hry atd.) 

ODDÍLOVÉ CELOROČNÍ SOUTĚŽE

 

Na poslední červnové schůzce budou těm nejlepším předány věcné odměny – tak jak je v oddíle zvykem již mnoho let.

 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ

Hodnotí se veškerá činnost v oddíle  -  docházka na schůzky a akce oddílu, umístění v soutěžích na schůzkách a výletech, splněné oddílové odznaky atd.

 

POČTY UŠLAPANÝCH KILOMETRŮ

Započítávají se ušlapané kilometry na výletech a dalších akcích oddílu (jarní prázdniny, Velikonoce apod.)

 

ODDÍLOVÁ SBÍRKA TURISTICKÝCH ZNÁMEK

Kdo do konce června donese do oddílové sbírky nejvíce turistických známek? Můžete je pro oddíl pořizovat jak na oddílových akcích, tak i na výletech s rodiči, se školou apod. Přehled známek, které již máme či které nám chybí, najdete v samostatné záložce.

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Sbíráme pouze starý tříděný papír, tj. zvlášť do balíku noviny, zvlášť do balíku časopisy a křídový papír (reklamní barevné letáky), ostatní papír opět zvlášť, důsledným tříděním získáváme více peněz na provoz oddílu a PS, na který nemůžeme čerpat granty a dotace.

Balíky označte viditelně svým jménem, všechny se v klubovně váží pro kontrolu na jedněch vahách (aby nebyl nikdo poškozen).

 

TAJNÉ SKRÝŠE

Hra pro rok 2013/14 - vše v samostatné záložce.

 

Na každou schůzku noste s sebou: blok a psací potřeby

Vhodné je sportovní oblečení (venku se děti snadno ušpiní při hrách).


 

 

oddílové odznaky

ODBORNÉ ODZNAKY

Ve dvou barvách : šedý (stříbrný) a žlutý (zlatý) stupeň podle počtu splněných podmínek příslušného odznaku.

K potvrzení splněných podmínek máme záznamník, který každý obdrží (většina ho má, jen je zapotřebí ho nosit na schůzky a výlety a nechávat si potvrzovat splnění). Plní se průběžně na schůzkách, na výletech, akcích, na táboře atd.

 

TURISTA znalost okolí bydliště, uzly, stavba stanu, mapa, oheň atd.

TÁBORNÍK rozdělávání ohně, vaření na ohni, přírodní přístřešek, počet kilometrů na výletech

POSELvytrvalostní běh, plavání, morseovka, šifry, pochodové značky

LOVECznalost živočichů, stopy, souhvězdí, krmítko, běh, plavání

BOTANIKznalost květin, stromů a hub, kouřové otisky listů, užitkové rostliny ve volné přírodě

LÉKAŘzáklady první pomoci při různých úrazech a poraněních, šátkové obvazy, jedovaté rostliny atd.

HLEMÝŽĎ – spíše žertovné podmínky: uzly jednou rukou, stavba sněhuláka, výšlap na horu, škrábání brambor, hlavolam, skoky přes švihadlo,  tajný úkol atd.

 

ČESTNÉ ODZNAKY

Získávají se po splnění podmínek automaticky, a to vždy na závěrečné schůzce oddílu.

BODOVÁNÍ -  získává vítěz celoročního bodování + všichni ostatní, kteří mají alespoň 90% bodů ze zisku bodů vítěze

SBĚRAČ – získává každý, do během jednoho školního roku donese nejméně 100 kg starého papíru

 

Všechny odznaky jsou plátěné, přišívají se na košili nad levou kapsu; nesmí se prát, dochází k jejich poškození. Proto doporučujeme připevnit na suché zipy.

 

TOPlist
aktualizováno: 07.12.2019 21:42:31